CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ CỦA ĐÀI Á CHÂU TỰ DO (RFA)

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực, trong đó nêu rõ 19 nhóm hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống. Lợi dụng sự kiện này một số kênh truyền thông, trang mạng của các tổ chức phản động, lưu vong, đã đăng tải nhiều bài viết, thông tin, đánh giá mang tính chất xuyên tạc, suy diễn, quy chụp để làm nhiễu loạn thông tin, hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực. Điển hình là Đài Á Châu tự do (RFA) đã đăng tải bài viết: 19 hành vi cần phòng, chống đối với đảng viên: bổn cũ soạn lại!

Vẫn với luận điệu “bổn cũ soạn lại!” của Đài Á Châu tự do (RFA) là phỏng vấn, trích dẫn quan điểm, phát ngôn của những kẻ phản động, “trở cờ” như Luật gia Hoa Lư, Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc hoặc những cán bộ, đảng viên đã thoái hóa biến chất như cựu trung tá quân đội Vũ Minh Trí… Họ rêu rao rằng: “Thực chất 19 điều này chẳng có gì mới”, “gọi nôm na là tả pí lù”, “rất chồng chéo” “không khả thi”, “tham nhũng không giảm, tính chất ngày càng tinh vi hơn, qui mô hơn”.…

Read more