Bản mặt trơ trẽn của Tân Phong

Trong tổ chức phản động Việt tân, Tân Phong là đối tượng thường xuyên có những bài viết với luận điệu xuyên tạc sự thật, thổi phồng một số hiện tượng tiêu cực, yếu kém trong xã hội sau đó gán ghép, quy chụp nguyên nhân do hệ thống chính trị của Việt Nam, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Mặc dù, liên tục bị đấu tranh, bác bỏ, phơi bày tính giả dối, phản động, thế nhưng, với bản chất vô sỉ và bản mặt trơ trẽn vừa qua, Y lại viết bài “Tương lai của Việt Nam và nền giáo dục băng hoại không thể cứu vãn” cho rằng ở Việt Nam, “Chừng nào thể chế chính trị và nền giáo dục này còn tồn tại thì tương lai của quốc gia này sẽ là ngàn năm tăm tối”.

Read more