VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC NỀN GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM

Mới đây, trên trang mạng xã hội Facebook có xuất hiện cái gọi là “có một thứ văn hóa đang hủy hoại người Việt…”, của Nhóm chúng tôi ghét lừa dối. Đọc nội dung trong đó, cho thấy, Nhóm này quá ấu trĩ, vì đã lấy một vài hiện tượng sai phạm trong giáo dục để đánh giá, nhận định về nền giáo dục nước nhà. Ai cũng có thể nhận ra rằng, đằng sau những nhận định, đánh giá đó, đã ngấm ngầm lừa bịp những người nhẹ dạ, cả tin nghi ngờ, thậm chí không tin tưởng vào Đường lối, chính sách giáo dục hiện nay của Đảng và Nhà nước ta. Việc “vơ đũa cả nắm” đó là hồ đồ, thiếu khách quan.

Trước hết, về chủ trương, đường lối của Đảng. Ngay từ ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.…

Read more