CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP – CHIÊU TRÒ “MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG”

“Công đoàn độc lập hay Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam” chỉ là chiêu trò “Mượn gió bẻ măng”, là vỏ bọc cho mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch.

Trong thời gian vừa qua, từ khi Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi, tháng 11/2019), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Thông tư số18/2021/TT-BLĐTBXH Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi với NLĐ làm công việc sản xuất thời vụ, gia công theo đơn đặt hàng”, các thế lực thù địch liên tục lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước. Gần đây nhất, trên trang Vietnamthoibao.org đã tán phát bài viết “Những kêu gọi về Công đoàn độc lập chỉ nhằm lật đổ chế độ Cộng sản?”

Read more