Luận điệu xuyên tạc phản động của Nguyễn Đình Thắng

Vừa qua, sau khi bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình mua bán người trên thế giới năm 2022 được công bố, phần nói về Việt Nam chứa đựng nhiều thông tin chủ quan, phiến diện một chiều, không xác thực, không phản ánh đầy đủ, chính xác về tình hình cũng như quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người. Đáng lưu ý, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam dung túng, bao che cho tội phạm mua bán người và xếp Việt Nam vào nhóm 3, gồm những quốc gia không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu để xóa bỏ nạn buôn người… Các thế lực thù địch, phản động coi đây là cơ hội để tuyên truyền xuyên tạc chống phá Việt Nam. Đặc biệt, núp bóng chống mua bán người, giở trò “té nước theo mưa” trong trả lời phỏng vấn một số trang mạng ở hải ngoại Nguyễn Đình Thắng – đối tượng cầm đầu cái gọi là tổ chức Ủy ban cứu người vượt biển lợi dụng việc này để tuyên truyền, xuyên tạc tình hình và phủ nhận những nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người.…

Read more