TRẦN VĂN THẤY CÂY MÀ KHÔNG THẤY RỪNG

Vào những ngày cuối tháng 8 vừa qua, Trần Văn đăng bài viết “Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín và chủ nghĩa mở rộng làm thuê” trên một trang web thiếu thiện chí với Việt Nam. Trong đó, Trần Văn đã lấy ví dụ một vụ việc đơn lẻ về một số người Việt Nam “xuất cảnh, sau đó nhập cảnh trái phép” từ Campuchia để đánh đồng, quy chụp toàn bộ hàng trăm nghìn lao động Việt Nam ra nước ngoài là “đi tha phương cầu thực dù biết đầy rẫy rủi ro, mất an toàn tính mạng”. Vậy thực sự bức tranh chung về xuất khẩu lao động của nước ta như thế nào? Có giống như những gì Trần Văn đã đề cập trong bài viết không.

Trần Văn lập luận rằng: cơ đồ của Việt Nam hiện nay chỉ là đưa đồng bào đi làm thuê bất chấp rủi ro bị lừa đảo về kinh tế, tính mạng bị đe dọa.…

Read more