Vạch trần luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Hữu Vĩnh quanh việc làm căn cước công dân gắn chíp điện tử

Căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ tùy thân của công dân, có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm, đem lại tính linh hoạt khi cần bổ sung hoặc sửa đổi thông tin. Dữ liệu ở căn cước công dân gắn chip có thể được truy cập ngay lập tức mà không bị phụ thuộc vào kết nối mạng thông qua các thiết bị cho phép đọc thông tin trên chíp và xác thực danh tính được thực hiện ngay.

Tuy nhiên, trên trang Bureau CTM Media- Á Châu J.B Nguyễn Hữu Vĩnh đã hướng lái, “bẻ cong” vấn đề bảo đảm an ninh con người mà Đảng, Nhà nước ta đang tập trung triển khai và thực hiện. Bằng những ngôn từ cực đoan, chống đối, cố tình tung ra thông tin tiêu cực như:

Thứ nhất, “thuận tiện ở đâu chưa biết, chỉ khổ người dân lại đôn đóa xin Công an xác nhận rằng “tôi là tôi” khi đi làm thủ tục liên quan đến nhân thân của mình, vì loại mới không xác định có đúng người cũ đã liên hệ trước đây hay không”.…

Read more