Xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam – điều vô lý, không thể chấp nhận

Một thực tế không thể phủ nhận đó là kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng (XD,CĐĐ) đạt được trong thời gian qua không những được cán bộ, đảng viên và nhân dân ta ghi nhận, đánh giá cao mà còn khẳng định XD, CĐĐ là vấn đề có tính nguyên tắc và mang tính chiến lược để Đảng ta có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thế nhưng, các thế lực thù địch phớt lờ điều ấy, chúng còn ra sức công kích vấn đề có tính nguyên tắc và chiến lược này.

1. Với tâm địa đen tối, cái nhìn hằn học, các thế lực thù địch cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Namđã quá khôn ngoan khi đưa vấn đề xây dựng Đảng thành vấn đề then chốt nhưng đó chỉ là kiểu “giật gấu vá vai”. Tình trạng này tất yếu sẽ khiến Đảng đổ vỡ và tan rã”.…

Read more

Hiện thực kinh tế Việt Nam đã bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Đỗ Ngà!

Mới đây, trên trang Quyenduocbiet. com, có bài viết: “Dẫn dân tộc chạy theo những ảo vọng” của Đỗ Ngà đã cố tình phủ nhận thành quả của nền kinh tế và chiến lược phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nội dung của bài viết không chỉ phản ánh góc nhìn tiêu cực, nhận định đánh giá không toàn diện, khách quan về hiện thực tăng trưởng mà còn thể hiện sự suy đoán cảm tính của Đỗ Ngà về triển vọng phát triển nền kinh tế Việt Nam. Bởi vậy, cần đấu tranh và làm sáng tỏ ở những vấn đề sau:

Một là, hiện thực nền kinh tế Việt Nam đã khẳng định những mục tiêu kinh tế mà Đảng, Chính phủ xác định là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn phát triển ở Việt Nam. Đỗ Ngà cho rằng nền kinh tế Việt Nam “cũng đang lạc lối chứ không chỉ lạc hậu” và hoài nghi Đảng, Chính phủ Việt Nam “đang lạc lối trong vấn đề ra chiến lược phát triển đất nước”, Y cho rằng “thu hút cho nhiều FDI thì cái được của Việt Nam vẫn là con số không tròn chĩnh” là hoàn toàn sai sự thật.…

Read more