Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc của Trần Khải Thanh Thủy

Thời gian gần đây, lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, các thế lực thù địch ra sức chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trên trang Quyenduocbiet. com, Trần Khải Thanh Thủy đã phát tán tài liệu hết sức phản động có tựa đề: “Lãnh đạo Việt Nam, mù, câm, điếc”. Với lời lẽ của một phần tử phản động, Trần Khải Thanh Thủy xấc xược cho rằng: “Lãnh đạo Việt Nam hiện nay chỉ có ba thằng, đó là: Mù, Câm, Điếc”; “Y” còn ngỗ ngược xuyên tạc: “Những ai mà sáng mắt, thính tai hoặc nói rõ ràng hơn một chút thì lập tức bị đàn áp và bỏ tù ngay”. Trần Khải Thanh Thủy cố tình kích động, chia rẽ nhân dân ta với Đảng và Nhà nước, khi cho rằng: “Chỉ khi nào ba thằng mù, câm, điếc chết đi, dân ta mới thoát khỏi những bóng ma tiền định này và trở nên trí tuệ, sáng suốt, biết làm chủ bản thân hơn”.…

Read more