Cần nhìn nhận và đánh giá đúng đắn về giáo dục ở Việt Nam

Những ngày vừa qua, hệ thống các nhà trường trong cả nước đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 – 2023. Tại Việt Nam, ngày khai giảng không chỉ có ý nghĩa bắt đầu năm học mới, mà còn là ngày hội của toàn dân đưa trẻ đến trường. Vậy nhưng, với những kẻ có trái tim “không cùng nhịp đập” với dân tộc, mọi điều tốt đẹp, đều bị chúng xuyên tạc, hướng lái theo chiều hướng tiêu cực; nhằm bôi nhọ, phủ nhận thành tựu của nền giáo dục Việt Nam; xuyên tạc chủ trương, đường lối và phủ nhận vai trò của Đảng trong lãnh đạo sự nghiệp giáo dục. Trong bài viết “Nền giáo dục”đạo tặc””, với lối suy diễn, nhìn thiển cận và ác ý, Đỗ Ngà đã quy chụp tất cả hạn chế của nền giáo dục Việt Nam là do “chi ngân sách quá thấp”, “Đảng Cộng sản xem giáo dục chẳng ra gì”.…

Read more