CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XẢO TRÁ CỦA NGUYỄN NGỌC GIÀ

Gần đây dư luận xã hội đã hết sức bức xúc về bài viết Tại sao văn hóa Việt Nam ngày càng bệ rạc?! của Nguyễn Ngọc Già được đăng trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu. Bất chấp thực tế khách quan, Nguyễn Ngọc Già cho rằng: Nền văn hóa phi nguồn cội của Việt Nam được sinh ra từ chế độ chính trị phản khoa học. Đây là luận điệu hoàn toàn xuyên tạc, phi thực tế, hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Sự xảo trá, trơ trẽn của kẻ phản động Nguyễn Ngọc Già phải bị vạch trần, lên án và tẩy chay.

Sau hơn 35 đổi mới, chúng ta có quyền tự hào về thành tựu cùng những đóng góp to lớn của văn hoá trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.…

Read more