Vạch trần bản chất xuyên tạc của Trương Nhân Tuấn

Mới đây, Trương Nhân Tuấn – kẻ vong nô phản quốc ở hải ngoại đã phát tán nội dung xuyên tạc“Việt Nam không có chủ nghĩa“thương dân”” trên diễn đàn “doithoaionline. Com”. Đây thực chất là luận điệu quy chụp, thể hiện “tư duy thiển cận”, cái nhìn đầy định kiến của kẻ cơ hội chính trị nhằm phủ nhận tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa hòng gây hoang mang trong nhận thức và dư luận xã hội về con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Với việc cóp nhặt thông tin trên internet, cố làm ra vẻ hiểu biết, Trương Nhân Tuấn kết luận rằng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa “người cộng sản chưa bao giờ phục vụ lợi ích của người dân hết cả”. Đó chỉ là nhận định hàm hồ và phiến diện của y.…

Read more