PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA PHẠM TRẦN VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Phạm Trần – cái tên không ai còn lạ của làng “dân chủ cuội”, thường xuyên có những bài viết trên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, xuyên tạc, chống phá chế độ ta. Nhân sự kiện Hội nghị Trung ương 6 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 tới có đưa Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” để thảo luận, lấy ý kiến, hoàn thiện. Trên trang Doithoaionline.com, ngày 13/9/2022 Phạm Trần đã phát tán bài NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỦA AI?.

Thật nực cười khi Đề án được xác định là chiến lược, trọng tâm của đổi mới chính trị tại Việt Nam, nhằm xây dựng và phát triển đất nước thì Phạm Trần lại cho là: Đảng đã “cạn tàu ráo máng” hay sao mà mang “chuyện cũ” để “đem ra bàn cãi”?…

Read more