NGUYÊN ANH THÊM MỘT LẦN TRÁO TRỞ

Mới đây, trên nhiều diễn đàn phản động đã đồng loạt tán phát bài viết “Đã vi phạm nhân quyền mà còn đòi làm cha thiên hạ” của Nguyên Anh. Trong đó, Y đã lợi dụng việc Việt Nam tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam; đồng thời thể hiện quan điểm chống đối Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Bài viết này một lần nữa cho thấy bộ mặt phản trắc, chống Cộng điên cuồng của Nguyên Anh.

1. Thành tựu nhân quyền ở Việt Nam là không thể phủ nhận

Trái với những luận điệu xuyên tạc của Nguyên Anh, thực tế chứng minh Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trong điều kiện tác động đa chiều của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.…

Read more