PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA VÕ NGỌC ÁNH

Vừa qua, trên trang “Boxitvn. Com” Võ Ngọc Ánh có bài viết: Di dân Việt: Chính trị ổn, kinh tế tốt mà sao vẫn phải ra đi cho rằng, người dân chỉ rời bỏ Tổ quốc mình khi chính trị, xã hội bất ổn định và kinh tế nghèo, nàn. Vậy, tại sao Việt Nam là một nước có chế độ chính trị ổn định và tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm đầu của thế giới. Song, người dân lại muốn cho con cái ra nước ngoài lao động, đi du học. Vậy, thực hư câu chuyện này như thế nào?

Thứ nhất, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng, việc tận dụng vốn, lao động, khoa học, công nghệ giữa các quốc gia để phát triển kinh tế – xã hội là một tất yếu khách quan.…

Read more