Phạm Trần bôi nhọ thanh niên Việt Nam

Vừa qua, Phạm Trần đã đăng bài viết “Tuổi trẻ Việt Nam thời Cộng sản”, trong đó bịa đặt, quy chụp rằng tuổi trẻ ở nước ta hiện nay đã xuống cấp trên mọi phương diện từ thể chất đến tinh thần. Bên cạnh đó, Phạm Trần còn vu khống, đổ lỗi gây ra “điều bịa đặt đó” là do vai trò lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước ta.

Từ hiện tượng một số ít thanh niên hư hỏng, lười biếng, vi phạm pháp luật, Phạm Trần đánh đồng với toàn thể hàng chục triệu thanh niên nước ta hiện nay. Từ đó, Phạm Trần dẫn dụ sang vấn đề đổ lỗi, vu khống rằng nguyên nhân thanh niên Việt Nam xuống cấp cả về thể chất và tinh thần là do Đảng và Nhà nước. Đây là thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch, phản động trong xuyên tạc, bôi nhọ Đảng và Nhà nước Việt Nam.…

Read more