Sự lạc lõng của Đài Á châu tự do!!!

Sự kiện Việt Nam, được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025 với số phiếu 145/189, chiếm gần 80%, thuộc nhóm cao nhất. Lợi dụng vấn đề này, một số kẻ đội lốt “dân chủ”, “nhân quyền” như Đài Á châu tự do, cho rằng: “Việt Nam vào chỉ phá hỏng uy tín của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp quốc”.

Có thể thấy, đây vẫn là chiêu bài cũ lợi dụng “dân chủ, nhân quyền” của các đối tượng chống phá, chỉ khác lần này, tiếng nói của chúng bỗng trở nên yếu ớt, lạc lõng hơn. Dù đã cố gắng xuyên tạc nhưng mọi thứ đều vô nghĩa bởi thực tế sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về những đóng góp hiệu quả vào hoạt động của Liên hợp quốc trong xây dựng hòa bình, phát triển và đảm bảo quyền con người trong suốt thời gian qua.…

Read more