Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của “Trần Dzạ Dzũng” về tự do báo chí

Thời gian gần đây, lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ các thế lực thù địch ra sức chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trên “Vietnamthoibao. Org” “Trần Dzạ Dzũng” đã phát tán tài liệu hết sức phản động có tựa đề: “Tự do báo chí phải đúng “tôn chỉ mục đích””. Trong đó Y hàm hồ cho rằng: “Báo chí ở Việt Nam tuy được phép phản ánh toàn diện mọi mặt đời sống xã hội, nhưng chuyện phản ánh ấy phải nằm trong khuôn phép gọi là “tôn chỉ mục đích”; sở dĩ hiện nay không yêu cầu “kiểm duyệt trước khi xuất bản”, vì Tổng biên tập của tờ báo là đảng viên luôn hiểu phải đúng “tôn chỉ mục đích”,  nếu “lọt lưới” hay làm “phật ý” phe cánh quyền lực chính trị nào đó, lập tức người viết báo bị xử tù”.…

Read more