Phản bác luận điệu xuyên tạc trên của Đài Á Châu tự do

Trong khi cộng đồng quốc tế và người dân trong và ngoài nước vui mừng, ủng hộ việc Việt Nam được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu vào Hội đồng Nhân quyền thì thì một số đối tượng phản động, thù địch lại lợi dụng sự kiện này để ra sức xuyên tạc, phản đối. Mới đây, facebook Đài Á Châu tự do đã phát tán bài viết “Chính phủ Việt Nam cần nhận thức đúng về quyền con người khi chính thức là thành viên HĐNQ”. Với những luận điệu cũ và chiêu trò không mấy mới mẻ, nội dung bài viết là sự xuyên tạc, bóp méo, đưa tin sai sự thật nhằm phủ nhận nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy bảo vệ quyền con người suốt thời gian qua hòng hạ thấp vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên:

1.

Read more

BÀI HỌC VỀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG SAU THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, thành quả là nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới ra đời, đưa nước Nga đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân lao động đã có Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, một Tổ quốc thực sự của mình. Tuy nhiên, các thế lực thù địch trong nước điên cuồng chống lại nước Nga Xô viết, tìm cách để bóp chết Chính quyền Xô viết non trẻ, xóa bỏ thành quả cách mạng và giành lại “cái thiên đường” đã mất. Cùng với đó, các nước đế quốc cũng ra sức cấu kết với nhau để tiến công xâm lược hòng tiêu diệt nước Nga Xô viết, xóa bỏ thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa mà nhân dân các dân tộc ở nước Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga, đứng đầu là lãnh tụ V.I.Lênin…

Read more