Từ Thức lại đi theo vết xe đổ

Để cổ súy cho các mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam, mới đây nhiều diễn đàn phản động đã tán phát rộng rãi bài viết Thay đổi tư duy, dễ hay khó? của Từ Thức với nội dung xuyên tạc tình hình chính trị, xã hội ở Việt Nam, bôi nhọ hình ảnh đất nước, kích động dư luận xã hội, tạo cớ cho các hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước, phá vỡ môi trường ổn định để phát triển của Việt Nam. Theo người viết, xã hội Việt Nam đang mang vẻ dân chủ, tự do bề ngoài, giả tạo, người dân vô cảm trước tình hình đất nước. Đây là những lời lẽ quy chụp vô căn cứ mang động cơ chính trị xấu xa, hoàn toàn trái ngược với những gì đang diễn ra ở Việt Nam – nơi mà mỗi người dân đang thực sự là chủ nhân của đất nước.…

Read more