LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA TÂN PHONG

Lợi dụng  chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tân Phong đã đăng trên trang “Viettan. Org” bài viết “Chuyến đi định mệnh, đã cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Tân Phong đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “ Việc ông Trọng, năm nay đã 78 tuổi, vội vã sang Bắc Kinh để chúc mừng “hoàng đế” Tập Cận Bình đăng cơ xem ra có nhiều ý nghĩa… Bị mắc kẹt từ trong lịch sử hình thành, ràng buộc bởi lợi ích băng đảng và sự tương đồng về mô hình cai trị độc tài, Hà Nội chưa bao giờ thoát khỏi vòng ảnh hưởng của Bắc Kinh.…

Read more