Xã hội dân sự “độc lập” – mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch

Vừa qua, Hương Giang, phần tử thù địch, chống đối Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam có bài viết trên “Vietnamthoibao, với tiêu đề Xã hội dân sự cần “độc lập”, và cho rằng, ở Việt Nam, nhà chức trách có tâm lý nếu thúc đẩy xã hội dân sự độc lập, sẽ dẫn tới sự đối lập với chính quyền. Từ đó Hương Giang đưa ra những lời lẽ xảo trá cổ súy cho sự “độc lập” của “xã hội dân sự”… Thực chất đây là thủ đoạn thâm độc, nhằm xóa bỏ chế độ xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chuyển sang con đường đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đi ngược lại với lợi ích của đại đa số nhân dân Việt Nam. Chúng ta cần vạch trần âm mưu của Hương Giang trong vấn đề này:

1.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Kỷ Nguyên về lịch sử dân tộc Việt Nam

Vừa qua, trang “Thongluan-rdp” đã tán phát bài viết “Tâm hồn của trí thức và vận mệnh dân tộc” của Kỷ Nguyên. Bài viết đã xuyên tạc về lịch sử dân tộc Việt Nam, phủ nhận những thành tựu của nước ta từ năm 1945 đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kỷ Nguyên cho rằng: “Xuyên suốt dòng lịch sử, chúng ta đã chỉ là một dân tộc nô lệ dưới ách thống trị của các chế độ bạo ngược. Việt Nam chưa bao giờ là một nước có dân chủ, chúng ta cũng chưa bao giờ là một dân tộc tự do. Các cuộc chiến tranh và nội chiến diễn ra, đã chỉ đưa đến sự cai trị luân phiên giữa những ách nô lệ ngoại bang và các ách nô lệ bản xứ đối với dân tộc”. Kể từ năm 1945, dưới sự lãnh đạo của “chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam”, đã để lại “hậu quả là đất nước đã thật sự rơi vào thảm kịch gần 80 năm qua”.…

Read more

PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI VỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

Vừa qua, trên Facebook: Đài châu Á tự do RFA có đăng tải bài viết: “Nhân quyền Việt Nam 2022”, cho rằng năm 2022 vi phạm nhân quyền tại Việt Nam đã leo thang một cách nghiêm trọng. Nổi bật là, đàn áp các hoạt động trên mạng xã hội, nghiêm cấm tự do báo chí, kiểm soát các tổ chức xã hội dân sự…Vậy, thực hư câu chuyện như thế nào?

Thứ nhất, bên cạnh mặt tích cực, mạng xã hội tồn tại không ít những yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã hội, lợi ích cộng đồng và an ninh trật tự. Mạng xã hội đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng tiến hành phá hoại trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ở Việt Nam; làm gia tăng nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước, bí mật quốc gia; tác động tiêu cực đối với sự bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đang trở thành công cụ, môi trường “màu mỡ” để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và phá hoại đời sống bình yên của nhân dân.…

Read more

Lật tẩy chiêu trò “bình mới, rượu cũ” chống phá Quân đội của Nguyễn Lộc Yên

Lợi dụng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch ra sức “diễn” lại những chiêu trò xuyên tạc quen thuộc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Mới đây, với chiêu trò “bình mới, rượu cũ”, Nguyễn Lộc Yên đã đăng tải bài viết “Minh định nhiệm vụ và danh xưng Quân đội Việt Nam hiện nay” trên trang Baoquocdan.org, hòng chia rẽ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, thúc đẩy “phi chính trị hóa” quân đội.

Với luận điệu cũ rích, Nguyễn Lộc Yên cố gượng gạo rêu rao rằng: “Nếu “Quân đội nhân dân Việt Nam” phục vụ cho quốc gia thực sự, sẽ tuyệt đối không thể làm công cụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nghĩa là không thể tuân thủ theo mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam!.”;

Read more

Luận điệu phản động của Nguyên Anh

Lợi dụng sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật của một số cán bộ, đảng viên thời gian qua, Nguyên Anh đã đăng trên trang “Quyenduocbiet bài viết “Đảng cs bậc thầy về mị dân, nhằm cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nguyên Anh đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “ Hoặc nhìn vào cái trò hề tự phong của đảng như chúng thường nói rằng đảng csVN là đại diện cho giai cấp công nhân, thế nhưng toàn bộ đảng viên đảng cs đều xa rời quần chúng lao động, chúng ở biệt điện, đi xe hơi, ăn đặc sản, con cái du học tại những quốc gia tư bản mà bọn chúng chửi rủa hàng ngày, thế thì đảng csVN đại diện cho ai?…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Chu Mộng Long

Trên trang “Baotiengdan, kẻ tự xưng Chu Mộng Long phát tán tài liệu có tựa đề “Giáo dục: Đứa con bị bỏ rơi”. Với bản chất phản động, lối suy diễn, nhìn nhận thiển cận và ác ý, Chu Mộng Long đã quy chụp tất cả hạn chế của nền giáo dục Việt Nam là do “thái độ hành xử thực dụng”, “triết lý “tiền trao cháo múc””, “công khai hóa dịch vụ dạy ép, học ép, đầy sự dối trá, lừa lọc…”. Hơn thế nữa Y còn cho rằng: “nền giáo dục của chúng ta bị bỏ rơi”. Đây hoàn toàn là những luận điệu phản động, sai trái. Điều này cho thấy, Chu Mộng Long đã cố tình phủ nhận thành tựu giáo dục dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, thực tiễn đã bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của y.…

Read more

Sự xuyên tạc của Kỷ Nguyên về đội ngũ trí thức ở Việt Nam

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động thường tán phát những tài liệu bịa đặt, xuyên tạc, nhằm hướng lái dư luận nhận thức sai lệch về vai trò của đội ngũ trí thức nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá cách mạng. Bài viết “Tâm hồn của trí thức và vận mệnh dân tộc” của Kỷ Nguyên là một trong số đó.

Bài viết cho rằng, “trong lịch sử của các dân tộc, trí thức luôn là lực lượng lãnh đạo và quyết định vận mệnh của một quốc gia”. Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ năm 1945 đã “khiến những người yêu nước lúc đó không những đã ít do các đợt tàn sát của Đảng cộng sản mà còn không thể tập hợp lại với nhau”. Từ đó đến nay, đội ngũ trí thức ở nước ta vì tham vọng cá nhân mà “sâu thẳm trong tâm hồn của họ, cái danh là cao nhất, trên cả quốc gia và dân tộc”.…

Read more

Cảnh giác với âm mưu “Phi chính trị hóa” quân đội

Gần đây, trên trang “Baoquocdan” có bài viết “Quân đội nhân dân của dân hay của Đảng” của Bút danh Lê Dủ Chân. Bài viết cho rằng: “quân đội phải đứng ngoài chính trị”; quân đội cần phải “trung lập”, không lệ thuộc hoặc đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái nào… và rằng: “quân đội chỉ để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và chủ quyền quốc gia”… Đây là luận điệu hết sức phản động, nguy hại nhằm “phi chính trị hóa” quân đội.

Cần khẳng định rằng: Không thể có bất kỳ quân đội của một quốc gia nào đó đứng ngoài, không có liên quan gì đến chính trị của quốc gia đó. Cho dù hiện nay trên thế giới có một số nước tuyên bố tính trung lập về chính trị của lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, để nhìn nhận đúng bản chất vấn đề, chúng ta cần thấy rằng: trong cấu trúc đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập của các nước nói trên thì việc quy định lực lượng quân đội trung lập về chính trị là giải pháp bắt buộc với các nước đó.…

Read more

Luận điệu phản động của Nguyễn Tâm Linh

Lợi dụng một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của quân đội, Nguyễn Tâm Linh đã đăng trên trang “Tintuchangngayonline” bài viết “Phi chính trị hóa quân đội là chiêu bài của ai, nhằm cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, chia rẽ Đảng với quân đội, tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nguyễn Tâm Linh đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của quốc gia Việt Nam hay là công cụ bạo lực của đảng cộng sản Việt Nam. Nếu Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những bộ phận cấu thành của lực lượng vũ trang Việt Nam thì những nhiệm vụ chính trị của đội quân này trước hết phải mang tính chính danh, nhiệm vụ chính trị đó phải đặt lợi ích của nhân dân làm tối thượng và luôn phải tối thượng… nhiệm vụ chính trị của quân đội này là bảo vệ lợi ích của đảng cộng sản, bất kể lợi ích đi ngược lại lợi ích của người dân, Quân đội nhân dân Việt Nam là công cụ bạo lực riêng của đảng cộng sản thì tổ chức này sẽ không được phép sử dụng ngân sách quốc phòng trích từ thuế của nhân dân cho hoạt động duy trì, tuyển mộ và mua sắm trang thiết bị …”.…

Read more