NGUYÊN ANH LẠI LU LOA VỀ NHÂN QUYỀN

Đã từ lâu, vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” luôn được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Thời gian gần đây, khi Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025, các phần tử cơ hội, phản động lại đua nhau tán phát nhiều bài viết “mượn danh” vấn đề “nhân quyền” để xuyên tạc, bóp méo hình ảnh của đất nước, kích động dư luận chống đối Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc sống yên bình của nhân dân ta. Bài viết Lu loa về nhân quyền của Nguyên Anh là một ví dụ.

Xuyên suốt bài viết, với giọng điệu hằn học Nguyên Anh đã đưa ra nhiều luận điệu vu cáo, xuyên tạc trắng trợn tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

Read more