Sự xuyên tạc của VietTuSaiGon

Gần đây, bài viết “Nhiệm vụ chính trị là gì” của VietTuSaiGon đang được tán phát rộng rãi trên nhiều trang mạng phản động. Nội dung bài viết là sự xuyên tạc, bóp méo tình hình đất nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kêu gọi chia rẽ mối đoàn kết giữa Đảng với nhân dân. Bài viết một lần nữa cho thấy bộ mặt tráo trở, phản động của “nhà dân chủ” núp bóng dưới bút danh VietTuSaiGon.

Theo y, chỉ có ở quốc gia độc đảng, độc tài (Việt Nam) mới có những nhiệm vụ chính trị kì quái, không giống ai… Và, những nhiệm vụ này dân chỉ được quyền nghe, tin và làm chứ không được phép hoài nghi, phản biện. Luận điệu này thể hiện góc nhìn thiển cận, thiếu khách quan của người viết về đời sống chính trị, xã hội ở Việt Nam.…

Read more