Người Tân Định – Một loại virut độc hại

Những ngày qua, trên trang “Vietnamthoibao” kẻ tự xưng “Người Tân Định” đã lợi dụng tự do, dân chủ phát tán tài liệu có nội dung hết sức phản động: “Nghị quyết 36, trái táo tẩm thuốc độc của ĐCSVN”. “Người Tân Định” trắng trợn xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, “Y” rêu rao rằng: “Nghị quyết 36 là âm mưu vô cùng thâm độc xâm nhập, lung lạc, dần đi đến phá hoại, đánh phá cộng đồng NVONN”. “Người Tân Định” còn tung tin, bịa đặt: “CS đem tiền bạc dẫn dụ một số kẻ chỉ biết tiền trên hết, ra đi vì tiền, nghe mùi tiền cũng vẫy đuôi về như con cá thấy mồi mà không thấy lưỡi câu”. “Người Tân Định” bộc lộ dã tâm phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, “Y” bịa đặt ra cái gọi là: “Cộng sản có kế hoạch và đã thực hiện triển khai NQ 36 về việc lũng đoạn, thao túng và phá hoại tôn giáo”.

Read more