LUẬN ĐIỆU XẢO TRÁ CỦA PHẠM TRẦN

Trên nhiều diễn đàn phản động, Phạm Trần được biết đến là “phần tử” tích cực với nhiều chiêu trò, luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước, đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc. Mới đây, y đã “trình làng” bài viết Cuộc chiến tư tưởng gian nan của CSVN với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ tình hình đất nước, phủ nhận những thành tựu mà Đảng ta, nhân dân ta đã đạt được trong thời kỳ đổi mới.

Để thực hiện ý đồ bôi nhọ, chống phá của mình, Phạm Trần đã liệt kê một cách vô căn cứ 10 vấn đề đang gây khó khăn cho nhà cầm quyền CSVN; từ đó kết luận một cách hồ đồ rằng những vấn đề đó phản ánh trái ngược với khẳng định của Đảng ta, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.…

Read more