Sự xuyên tạc của Nguyễn Bá Bình

Vừa qua, trên trang “Voatiengviet”, Nguyễn Bá Bình có bài viết: “Tại sao tiềm lực Việt Nam còn ngái ngủ” cho rằng, Việt Nam đã tổ chức những sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là chưa từng có tiền lệ. Song, lại cố tình bỏ qua những tâm huyết của Ông về 4 nội dung trong bức thư gửi Bộ Chính trị ngày 09/08/1995 và cuộc cải cách giáo dục trên quy mô cả nước. Đây thực chất là luận điệu xuyên tạc, sai trái của Nguyễn Bá Bình, bởi lẽ:

Thứ nhất, 4 nội dung trong bức thư của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về: 1) Đánh giá tình hình, cục diện thế giới ngày nay; 2) Vấn đề chệch hướng hay không chệch hướng chủ nghĩa xã hội; 3) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; 4) Xây dựng Đảng, đều được Đảng ta quan tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.…

Read more