Tự do internet ở Việt Nam là thực tế không thể phủ nhận

Mới đây, bài viết “Việt Nam hoàn toàn không có tự do internet!” đã được tán phát, thu hút sự tham gia bình luận, chia sẻ trên nhiều diễn dàn phản động. Nội dung bài viết là sự phủ nhận, bôi đen thực tế phát triển internet ở Việt Nam, nhằm cổ súy cho các luận điệu muốn mượn cớ “tự do internet”, “tự do ngôn luận”… để chống đối Đảng, Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế phát triển, quản lý internet ở Việt Nam là bằng chứng chân thực nhất, đanh thép nhất đập tan những luận điệu xảo trá ấy.

Theo người viết (N.A), ở Việt Nam không có tự do internet bởi các lý do: Internet Việt Nam chỉ là công cụ tuyên truyền của đảng cs; Việt Nam ngăn cấm truy cập những thông tin của thế giới tự do… Đây là những luận điệu hoàn toàn phi lý, thiếu căn cứ, xuất phát từ tư tưởng thù địch, góc nhìn phiến diện và ý đồ chống phá Đảng, Nhà nước của người viết.…

Read more