Trần Văn – Kẻ phản động hại dân, hại nước

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30-10 đến 01-11-2022, tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán trong quan hệ: Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhân sự kiện này, chuyên gia Bredikhin, nhà khoa học chính trị và lịch sử, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Arkhont đã rất tâm đắc khi Tổng Bí thư hai nước cùng nhấn mạnh: Việt Nam và Trung Quốc đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, với mục tiêu chính là đảm bảo ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.

Ấy vậy mà, trên trang “Doithoaionline” kẻ tự xưng là “Trần Văn” phát tán tài liệu có nội dung hết sức phản động: “Đối ngoại và lựa chọn hàng ‘độc’: ‘vàng’ và ‘tốt’”.…

Read more