T.K. Trần mới đích thực là kẻ “Treo đầu dê, bán thịt chó”

Trên trang “Baotiengdan”, T.K.Trần đăng bài viết: Luật “Thực hiện dân chủ ở cơ sở” có là bước đột phá, đem lại dân chủ thật sự?”. Trong bài viết Y đã đưa ra những luận điệu cho rằng: “Thực hiện dân chủ” = “Treo đầu dê, bán thịt chó” nhằm tạo sự hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, những minh chứng sau đây đã bác bỏ luận điệu xuyên tạc của y.

Thứ nhất, tự do ngôn luận, tự do báo chí là những quyền cơ bản của con người đã được Việt Nam cam kết thực hiện theo những nguyên tắc chung của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Không phải như lời lẽ xuyên tạc, vu khống một cách trắng trợn của T.K.Tran là,người dân không được thông tin về mọi sự, dù chỉ ở phạm vi làng xã”, và “thông tin được sàng lọc, giấu giếm”.

Read more