Cảnh giác với sự xuyên tạc của Đỗ Ngà

Trên trang “Doithoaionline”, Đỗ Ngà  lại tung ra một bài viết với tựa đề: Hai cuốn sách, hai góc nhìn và một kết quả. Xuyên suốt nội dung bài viết vẫn là một luận điệu cũ, thể hiện rõ bản chất không thay đổi của Đỗ Ngà là sự thù địch, chống phá đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Trước hết, Đỗ Ngà lấy cuốn sách “Tại sao các quốc gia thất bại” để bôi nhọ, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta.

Trong bài viết Đỗ Ngà cho rằng cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam là một loại thể chế kinh tế lai căng”. Mục đích của Đỗ Ngà là Phủ nhận tính ưu việt, tính đặc thù của nền kinh thế thị trượng định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Đó là điều trái với quy luật khách quan, không thể chấp nhận được.…

Read more