Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Chu Mộng Long

Trên trang “Baotiengdan, kẻ tự xưng Chu Mộng Long phát tán tài liệu có tựa đề “Giáo dục: Đứa con bị bỏ rơi”. Với bản chất phản động, lối suy diễn, nhìn nhận thiển cận và ác ý, Chu Mộng Long đã quy chụp tất cả hạn chế của nền giáo dục Việt Nam là do “thái độ hành xử thực dụng”, “triết lý “tiền trao cháo múc””, “công khai hóa dịch vụ dạy ép, học ép, đầy sự dối trá, lừa lọc…”. Hơn thế nữa Y còn cho rằng: “nền giáo dục của chúng ta bị bỏ rơi”. Đây hoàn toàn là những luận điệu phản động, sai trái. Điều này cho thấy, Chu Mộng Long đã cố tình phủ nhận thành tựu giáo dục dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, thực tiễn đã bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của y.…

Read more