Luận điệu phản động của Nguyên Anh

Lợi dụng sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật của một số cán bộ, đảng viên thời gian qua, Nguyên Anh đã đăng trên trang “Quyenduocbiet bài viết “Đảng cs bậc thầy về mị dân, nhằm cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nguyên Anh đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “ Hoặc nhìn vào cái trò hề tự phong của đảng như chúng thường nói rằng đảng csVN là đại diện cho giai cấp công nhân, thế nhưng toàn bộ đảng viên đảng cs đều xa rời quần chúng lao động, chúng ở biệt điện, đi xe hơi, ăn đặc sản, con cái du học tại những quốc gia tư bản mà bọn chúng chửi rủa hàng ngày, thế thì đảng csVN đại diện cho ai?…

Read more