PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI VỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

Vừa qua, trên Facebook: Đài châu Á tự do RFA có đăng tải bài viết: “Nhân quyền Việt Nam 2022”, cho rằng năm 2022 vi phạm nhân quyền tại Việt Nam đã leo thang một cách nghiêm trọng. Nổi bật là, đàn áp các hoạt động trên mạng xã hội, nghiêm cấm tự do báo chí, kiểm soát các tổ chức xã hội dân sự…Vậy, thực hư câu chuyện như thế nào?

Thứ nhất, bên cạnh mặt tích cực, mạng xã hội tồn tại không ít những yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã hội, lợi ích cộng đồng và an ninh trật tự. Mạng xã hội đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng tiến hành phá hoại trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ở Việt Nam; làm gia tăng nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước, bí mật quốc gia; tác động tiêu cực đối với sự bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đang trở thành công cụ, môi trường “màu mỡ” để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và phá hoại đời sống bình yên của nhân dân.…

Read more