Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Kỷ Nguyên về lịch sử dân tộc Việt Nam

Vừa qua, trang “Thongluan-rdp” đã tán phát bài viết “Tâm hồn của trí thức và vận mệnh dân tộc” của Kỷ Nguyên. Bài viết đã xuyên tạc về lịch sử dân tộc Việt Nam, phủ nhận những thành tựu của nước ta từ năm 1945 đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kỷ Nguyên cho rằng: “Xuyên suốt dòng lịch sử, chúng ta đã chỉ là một dân tộc nô lệ dưới ách thống trị của các chế độ bạo ngược. Việt Nam chưa bao giờ là một nước có dân chủ, chúng ta cũng chưa bao giờ là một dân tộc tự do. Các cuộc chiến tranh và nội chiến diễn ra, đã chỉ đưa đến sự cai trị luân phiên giữa những ách nô lệ ngoại bang và các ách nô lệ bản xứ đối với dân tộc”. Kể từ năm 1945, dưới sự lãnh đạo của “chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam”, đã để lại “hậu quả là đất nước đã thật sự rơi vào thảm kịch gần 80 năm qua”.…

Read more