Đánh giá sai lệch của International Idea về bức tranh dân chủ ở Việt Nam

Trên trang “BBCtiengviet” có bài viết Báo cáo dân chủ 2022 của IDEA: “Việt Nam vẫn gắn chặt với chủ nghĩa chuyên chế”. Nội dung bài viết vẫn với giọng điệu cũ rích, vu cáo Đảng và Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do ngôn luận, tự do báo chí, xuyên tạc thành quả dân chủ ở Việt Nam, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động hận thù dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

1. Báo cáo của International IDEA cho rằng: “Dân chủ ở Việt Nam là đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam”, “gắn với chủ nghĩa chuyên chính”(!?). Điều này hoàn toàn không đúng sự thật về dân chủ ở Việt Nam.

Trên thực tế chúng ta đã thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more

Phản bác quan điểm sai trái của Gió Bấc

Vừa qua, trên trang “Rfavietnam”, Gió Bấc có bài viết: “Thời điểm nào Tổng Thống Biden đáp lời mời viếng thăm Tổng Trọng” cho rằng, trong 2 năm qua Việt Nam đã 4 lần mời Tổng Thống Biden sang thăm, song, Tổng Thống Biden vẫn không sang. Bởi vì, trong đối ngoại Việt Nam coi trọng Trung Quốc hơn Hoa Kỳ và duy trì lợi ích của Đảng cầm quyền. Thực chất, đây là luận điệu xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, phản động.

Thứ nhất, Việt Nam khẳng định, nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; trong quan hệ phải nắm vững hai mặt đối tác – đối tượng, vừa hợp tác, vừa đấu tranh; kiên định nguyên tắc, mục tiêu chiến lược, nhưng linh hoạt, khôn khéo về sách lược.…

Read more

Không thể phủ nhận sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với nhân dân

Đến thời điểm hiện nay, với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Với quan điểm nhất quán, xuyên suốt, sức khỏe người dân là trên hết, trước hết, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống của nhân dân. Kết quả đó đã được các tổ chức quốc tế và các quốc gia đánh giá cao. Bất chấp thực tế đó, các lực lượng thù địch, phản động vẫn rêu rao luận điệu “Đảng, Nhà nước làm lơ, bỏ mặc người dân”, “người dân bị bỏ rơi”… Trong bài viết “Nhân dân ta” là loại dân nào”, đăng trên trang Facebook “Hội những người cầm bút can đảm”, với những ngôn từ không thiện cảm Nguyên Anh đã cho rằng “nhân dân ta bị bỏ rơi, bị bỏ đói” và bị “nhà nước ta làm lơ cho chúng chết trong đại dịch Covid”.…

Read more

Sự thiếu đạo đức của VyVy

Trên trang mạng xã hội “vietstudie”, Vyvy viết bài có tựa đề: “Bàn về Đạo đức thay lời chúc mừng Giáng sinh”. Nội dung bài viết thể hiện rõ tư tưởng chống cộng điên cuồng, mù quáng, lỗi thời, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Vyvy mượn cớ lấy thông điệp của tinh thần đạo đức và tình yêu trong mùa Giáng sinh để hướng lái dư luận vào chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận những thành tựu mà đất nước và nhân dân ta đã đạt được sau hơn 35 năm đổi mới. Điều đáng lên án và phê phán là Vyvy nói về đạo đức nhưng y lại viết và nói như một kẻ thiếu đạo đức.

Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên.…

Read more

Cảnh giác với sự xuyên tạc của Đỗ Ngà

Trên trang “Doithoaionline”, Đỗ Ngà  lại tung ra một bài viết với tựa đề: Hai cuốn sách, hai góc nhìn và một kết quả. Xuyên suốt nội dung bài viết vẫn là một luận điệu cũ, thể hiện rõ bản chất không thay đổi của Đỗ Ngà là sự thù địch, chống phá đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Trước hết, Đỗ Ngà lấy cuốn sách “Tại sao các quốc gia thất bại” để bôi nhọ, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta.

Trong bài viết Đỗ Ngà cho rằng cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam là một loại thể chế kinh tế lai căng”. Mục đích của Đỗ Ngà là Phủ nhận tính ưu việt, tính đặc thù của nền kinh thế thị trượng định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Đó là điều trái với quy luật khách quan, không thể chấp nhận được.…

Read more

T.K. Trần mới đích thực là kẻ “Treo đầu dê, bán thịt chó”

Trên trang “Baotiengdan”, T.K.Trần đăng bài viết: Luật “Thực hiện dân chủ ở cơ sở” có là bước đột phá, đem lại dân chủ thật sự?”. Trong bài viết Y đã đưa ra những luận điệu cho rằng: “Thực hiện dân chủ” = “Treo đầu dê, bán thịt chó” nhằm tạo sự hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, những minh chứng sau đây đã bác bỏ luận điệu xuyên tạc của y.

Thứ nhất, tự do ngôn luận, tự do báo chí là những quyền cơ bản của con người đã được Việt Nam cam kết thực hiện theo những nguyên tắc chung của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Không phải như lời lẽ xuyên tạc, vu khống một cách trắng trợn của T.K.Tran là,người dân không được thông tin về mọi sự, dù chỉ ở phạm vi làng xã”, và “thông tin được sàng lọc, giấu giếm”.

Read more

Cảnh giác luận điệu xuyên tạc của Phan Châu Thành về sự cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam

Trên trang “Danlambao”, Phan Châu Thành đã phát tán tài liệu có tựa đề “Các bạn trẻ nên học gì, làm gì trong chế độ cộng sản này?”. Trong tài liệu này Y đã  bộc lộ rõ bản chất của những phần tử phản động, khi cho rằng đảng: “cấm trả lời, cấm tư duy”; “ngăn cấm và cản trở, hãm hại tất cả những ai quan tâm và muốn làm chính trị”; “áp đặt nghề nghiệp, việc làm, tương lai, lý tưởng của thế hệ trẻ”. Hơn nữa, y còn ra sức kích động thế hệ trẻ chống phá Đảng và tự do dân chủ với thủ đoạn hết sức thâm độc và nham hiểm, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chăm lo, giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong đấu tranh giải phóng dân tộc và lãnh đạo đất nước thực hiện công cuộc đổi mới.…

Read more

Trần Văn – Kẻ phản động hại dân, hại nước

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30-10 đến 01-11-2022, tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán trong quan hệ: Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhân sự kiện này, chuyên gia Bredikhin, nhà khoa học chính trị và lịch sử, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Arkhont đã rất tâm đắc khi Tổng Bí thư hai nước cùng nhấn mạnh: Việt Nam và Trung Quốc đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, với mục tiêu chính là đảm bảo ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.

Ấy vậy mà, trên trang “Doithoaionline” kẻ tự xưng là “Trần Văn” phát tán tài liệu có nội dung hết sức phản động: “Đối ngoại và lựa chọn hàng ‘độc’: ‘vàng’ và ‘tốt’”.…

Read more