Sự xuyên tạc, bịa đặt của “Nhật Ánh”

Những ngày gần đây, trên trang “vietquoc” kẻ tự xưng “Nhật Ánh” đã phát tán tài liệu với nội dung hết sức phản động: “Sự ra đời của Việt Nam Quốc Dân Đảng và những giá trị lịch sử…”. Trong đó, “Nhật Ánh” đã trắng trợn xuyên tạc, quy chụp về tình hình ở Việt Nam, “Y” cho rằng: “Đất nước bị Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị độc tài, độc đoán”. Hơn nữa, “Nhật Ánh” còn ngang nhiên hô hào, kích động thế hệ trẻ: “Thanh niên bị giam hãm bởi những tư tưởng đã lỗi thời…cần phải đứng lên để đòi tự do, dân chủ…”. Về thực chất, đây là những luận điệu xuyên tạc, chống phá cũ rích của những phần tử phản động. Đứng trước những thành tựu của đất nước, bọn phản động luôn hằn học, tìm mọi cách để vu khống, quy chụp, nói sai sự thật, hướng lái tạo ra sự hoài nghi trong dư luận xã hội; đánh lừa, lôi kéo những người thiếu thông tin, kém hiểu biết, nhẹ dạ cả tin, kích động những phần tử bất mãn, a rua theo bọn chúng để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, phá hoại sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại công cuộc đổi mới và cuộc sống bình yên của nhân dân ta.…

Read more