Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Trung về nền kinh tế Việt Nam

Vừa qua, trên trang “Vietnamthoibao” đã đăng tải bài viết “Năm 2022 thế giới đang đi về đâu” của Nguyễn Trung. Bài viết đã đưa ra những nhận định sai lệch, vô căn cứ về tình hình thế giới, từ đó xuyên tạc nền kinh tế ở nước ta.

Nguyễn Trung cho rằng, Việt Nam “có nền kinh tế gia công,… nghĩa là gần như phần đầu vào cho nền kinh tế chủ yếu đến từ bên ngoài (nhập khẩu), và phần lớn đầu ra của nền kinh tế cũng giành cho bên ngoài (xuất khẩu); nghĩa là sự phụ thuộc của VN vào bên ngoài cực kỳ lớn”, nó rất “nhậy cảm và nguy hiểm như thế nào nếu không sớm có cải cách thể chế quốc gia và đổi mới cấu trúc kinh tế, phát triển thỏa đáng nguồn nhân lực con người”.

Đây là sự xuyên tạc nền kinh tế Việt Nam, mưu đồ đòi thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng nền kinh tế đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, tập hợp các lực lượng chống đối Đảng, Nhà nước ta.…

Read more