Tiếng nói lạc lõng của Nguyễn Tiến Cường

Những ngày qua, trên trang “Quyenduocbiet” kẻ tự xưng “Nguyễn Tiến Cường” đã phát tán tài liệu“Sinh sau năm 1975, sống trong nước là một cái tội”? Y đã trắng trợn xuyên tạc đường lối, chính sách giáo dục của Việt Nam, Y cho rằng: “Chủ trương của chế độ cộng sản, dùng môi trường giáo dục đào tạo nên những con người đúng theo ước muốn của họ – gian manh, quỷ quyệt, xảo trá, nói láo, nói dối, độc ác, tàn bạo…”. Hơn thế nữa, “Nguyễn Tiến Cường” còn kích động chống phá Đảng và Nhà nước ta, “Y” rêu rao rằng: “Mừng cho đất nước vẫn còn những người trẻ sinh sau năm 1975 sống trong nước…vẫn giữ được nhân cách của mình…Hy vọng một thời điểm nào đó, các bạn có thể tập họp, đoàn kết lại thành một lực lượng, đủ sức mạnh để thay đổi tình trạng hiện nay của đất nước”.

Read more