Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc báo chí ở Việt Nam của Trần Dạ Dũng

Trần Dạ Dũng – cái tên không còn xa lạ trên diễn đàn “vietnamthoibao”, mới đây lại phát tán bài viết“Báo chí Việt Nam đồng nghĩa với tuyên truyền?”. Vẫn chiêu trò “bình mới, rượu cũ” lợi dụng vấn đề “tự do báo chí” để xuyên tạc, bịa đặt hòng phủ nhận bản chất, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nền báo chí nước nhà.

1. Không có tự do báo chí tuyệt đối, không điều kiện

Trần Dạ Dũng đã cố tình xuyên tạc, bịa đặt rằng báo chí Việt Nam chỉ là “báo do chính quyền thành lập do bọn tay sai điều khiển” và ở “Việt Nam không có tự do báo chí”. Đây rõ ràng là luận điệu hoàn toàn sai trái, vô căn cứ.…

Read more