Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Phạm Trần về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam là một trong những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chúng thường tán phát những tài liệu xuyên tạc trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên mạng xã hội. Bài viết “Việt Nam có tự do tôn giáo không” của Phạm Trần đăng trên trang “Doithoaionline” là một trong số đó.

Thứ nhất, hướng lái dư luận nhận thức sai lệch về tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Phạm Trần nhận định: những nội dung mà các trang báo chính thống ở Việt Nam đăng tải về “diễn biến hòa bình” nói chung, về các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng nói riêng là “nói ngược”, “đặt điều”, “vu oan”, “vu khống”, “cáo buộc”, “xuyên tạc”, “chụp mũ” các tổ chức quốc tế, cá nhân, tổ chức độc lập, chống đối Đảng, Nhà nước.…

Read more