Cảnh giác với luận điệu phản động của Phạm Trần

Trên trang “Thongluan-rdp”,  Phạm Trần tán phát bài “Đảng cộng sản Việt Nam sợ cách mạng màu lật đổ”. Trong bài viết, Y hồ đồ cho rằng: “Dư âm cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập năm 2010 ở Trung Đông, Bắc Phi Châu và sự tan rã của Thế giới cộng sản ở Nga năm 1992, đang là mối lo hàng đầu của Đảng cộng sản Việt Nam”.  Y cố tình xuyên tạc: “Nhà nước cộng sản Việt Nam coi mọi phản ứng của dân trong cuộc sống, kể cả các hoạt động đòi dân chủ, tự do, nhân quyền, v.v. đều là “diễn biến hòa bình” nhằm phát triển “cách mạng màu” để lật đổ Đảng cộng sản Việt Nam. Thậm chí, những phản ứng “ích nước, lợi dân” nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi kinh tế và môi trường cũng bị chụp mũ chống nhà nước, chống nhân dân”

Sự thật chúng ta đều biết, từ cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, nhiều quốc gia ở Đông Âu thuộc Liên Xô (cũ) và các quốc gia ở Trung Đông, Bắc Phi rơi vào khủng hoảng chính trị mà sự bất ổn và hệ quả của nó vẫn kéo dài đến tận bây giờ, “Cách mạng màu” chính là nguyên nhân dẫn đến trình trạng này.…

Read more

Không thể xuyên tạc, phủ nhận việc phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta

Lợi dụng việc Đảng ta đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng, xử lý hình sự một số cán bộ cấp cao của Đảng, trên trang “Rfavietnam”, Ban biên tập Đài RFA đưa tin với tiêu đề “Mặt trái chống tham nhũng”. Bài viết cho rằng, “cuộc chiến chống tham nhũng rộng khắp của Đảng Cộng sản Việt Nam đang khiến cho nhiều giao dịch kinh tế bị tê liệt, có thể ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài, giảm xuất khẩu. Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam từ năm 2016 đến nay khiến nhiều quan chức cấp cao vào tù hoặc đang bị điều tra. Điều này khiến các quan chức Chính phủ khác lo ngại không dám làm, sợ sai, sợ bị điều tra tham nhũng”….,

Thực chất giọng điệu trên là những tư tưởng phiến diện, lệch lạc được các thế lực thù địch, phản động “hậu thuẫn”, cổ vũ, đội lốt “trách nhiệm” với “vận mệnh” của dân tộc, của đất nước để chống lại công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay.…

Read more

Lật tẩy luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và giá trị văn hóa Việt Nam

Trên trang “Danlambao” xuất hiện bài viết “Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn hóa Việt Nam” của bút danh “Người Yêu nước” đã làm cho dư luận xã hội hết sức bất bình, bởi nội dung của bài viết đã phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn về đất nước, con người Việt Nam.

Dư luận càng bức xúc hơn khi “Người Yêu nước” cho rằng: “dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phần lớn con người Việt Nam trở nên tàn bạo, tráo trở, vô cảm”(!?) và cũng phần lớn người dân Việt Nam “là những tên ăn cắp, ăn cướp, nói dối không ngượng mồm…không có đạo lý, không coi trọng đạo lý gia đinh” (!?). “Chế độ cộng sản đã làm mất nhân tính con người Việt Nam”, “trù ẻm, tù đầy” những người sáng tác nghệ thuật (!?).…

Read more

Cách nhìn phiến diện của Hoa Nghi về Phật giáo Việt Nam

Phật giáo Việt Nam có lịch sử lâu đời, luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng những đóng góp của Phật giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế nhưng, dưới cách nhìn phiến diện của những kẻ mưu đồ bất chính như Hoa Nghi thì y không thấy được những đóng góp của Phật giáo đối với đất nước, mà chỉ lăm le, soi mói, thổi phồng một vài tiêu cực tại các tự viện, chùa chiền trong thời gian qua, rồi lớn tiếng rêu rao cho rằng: Phật giáo chỉ là nơi “buôn thần bán thánh”, “lợi nhuận hóa”, “nơi hưởng thụ nhiều hơn tu đạo và phổ độ chúng sinh”. Thực chất, đây là âm mưu của Hoa Nghi và đồng bọn, cố tình xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận những đóng góp của phật giáo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.…

Read more

Không thể phủ nhận giá trị nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời gian vừa qua, cùng hùa theo những kẻ phản động, bất mãn, trên trang “Vietnamthoibao” có bài viết: “SỰ RA ĐỜI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH”, với nội dung phủ nhận giá trị cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là luận điệu phản động, cần bác bỏ trên một số lý do sau:

Một là, mỗi đảng chính trị ra đời và hoạt động bao giờ cũng là sản phẩm của giai cấp, mang bản chất giai cấp sinh ra. Vì thế, nói đến nền tảng tư tưởng của đảng phản ánh giá trị tư tưởng chính trị, ý thức hệ của giai cấp sinh ra. Đó là cơ sở lý luận để chính đảng đề ra tôn chỉ, đường lối chiến lược, sách lược, thể hiện hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm mang tính nhất quán về con đường, phương pháp, nhiệm vụ và mục tiêu cách mạng hướng tới cho phù hợp với mỗi giai đoạn cách mạng ở mỗi nước.…

Read more

CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN LÀ BẤT DIỆT

Trong suốt quá trình ra đời, hình thành và phát triển, chủ nghĩa cộng sản luôn bị muôn vàn các thế lực phản động, thù địch, cơ hội tấn công từ nhiều phía. Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ nghĩa cộng sản không chỉ là vũ khí tư tưởng vĩ đại của giai cấp những người lao động bị áp bức, bóc lột đứng lên tự giải phóng mà còn là hiện thực xã hội đang phát triển mạnh mẽ trong đời sống nhân loại hiện nay.

Mâu thuẫn về hệ tư tưởng là hiện tượng phổ biến trong xã hội có đối kháng về lợi ích chủ yếu. Nhưng thiếu hiểu biết về hệ tư tưởng đối lập, rồi nói cao ngạo, “lên mặt dạy đời”, hoặc cố tình xuyên tạc, bịa đặt về cộng sản chủ nghĩa và hiện thực xã hội cộng sản chủ nghĩa cũng là một hiện tượng phổ biến của các thế lực thù địch, mà Nguyễn Cao là một ví dụ.…

Read more

Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, vô căn cứ của Hạo Nhiên

Mới đây, Hạo Nhiên – kẻ bồi bút quen thuộc trên các diễn đàn phản động đã phát tán nội dung xuyên tạc“Tại sao xã hội Việt Nam ngày càng trở nên sa đọa, tha hóa” trên trang “vietnamthoibao”. Nội dung bài viết không có gì mới, chỉ là những nhận định quy chụp, vô căn cứ hòng phủ nhận thành tựu của Việt Nam trong quá trình thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội thời kỳ đổi mới, phủ nhận bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Bằng việc thu nhập những thông tin, chứng cứ rời rạc về những hạn chế, tiêu cực trong xã hội, Hạo Nhiên đã vẽ lên một bức tranh xám xịt về thực trạng xã hội Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo với nhận định rằng “Một xã hội bất công, không tình thương” và ngày càng “tha hóa, đồi bại”.…

Read more

Vạch trần sự xuyên tạc về “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” của Hoàng Lan Mộc Châu

Trái ngược với việc Đảng, Nhà nước Việt Nam đang quyết liệt hành động đề ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chế độ, trên trang “Vietnamthoibao”, Hoàng Lan Mộc Châu đã đăng tải bài viết: “Nguyễn Tất Thành ông tổ tự chuyển hóa, tự diễn biến” với mục đích xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời xuyên tạc chủ trương phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên cần vạch trần và đấu tranh bác bỏ.

Hoàng Lan Mộc Châu đã đánh tráo khái niệm khi mô tả quá trình đi tìm được cứu nước và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách thuần túy, “tự nhiên”.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Trung về nền kinh tế Việt Nam

Vừa qua, trên trang “Vietnamthoibao” đã đăng tải bài viết “Năm 2022 thế giới đang đi về đâu” của Nguyễn Trung. Bài viết đã đưa ra những nhận định sai lệch, vô căn cứ về tình hình thế giới, từ đó xuyên tạc nền kinh tế ở nước ta.

Nguyễn Trung cho rằng, Việt Nam “có nền kinh tế gia công,… nghĩa là gần như phần đầu vào cho nền kinh tế chủ yếu đến từ bên ngoài (nhập khẩu), và phần lớn đầu ra của nền kinh tế cũng giành cho bên ngoài (xuất khẩu); nghĩa là sự phụ thuộc của VN vào bên ngoài cực kỳ lớn”, nó rất “nhậy cảm và nguy hiểm như thế nào nếu không sớm có cải cách thể chế quốc gia và đổi mới cấu trúc kinh tế, phát triển thỏa đáng nguồn nhân lực con người”.

Đây là sự xuyên tạc nền kinh tế Việt Nam, mưu đồ đòi thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng nền kinh tế đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, tập hợp các lực lượng chống đối Đảng, Nhà nước ta.…

Read more

Phê phán luận điệu cho rằng: “Hệ giá trị là cái gì mà phải xây dựng?”

Sau Hội thảo khoa học “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, đa số các ý kiến trong Hội thảo và mọi người dân đều đồng thuận cao, cho rằng việc triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ giá trị có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng để phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn tới.

Thế nhưng, đi ngược lại những giá trị nhân văn đó, vẫn còn một số đối tượng xấu, bất mãn, thù địch đăng tải nhiều bài viết, thông tin xuyên tạc với nội dung: “Hệ giá trị là cái gì mà phải xây dựng?”. Đây là luận điệu phiến diện, thiếu khách quan, cần vạch trần, bác bỏ và làm rõ những vấn đề sau:

Xây dựng các hệ giá trị là điều tất yếu khách quan đối với các quốc gia trên thế giới.

Read more