Vạch trần bộ mặt thật của Việt Thịnh

Trên trang mạng “Thongluan-rdp” có giật tít Năm mới, triển vọng mới cho làn sóng dân chủ của Việt Thịnh, song cộng đồng mạng đều bất bình với cách đặt vấn đề và “bàn luận” của y.

Bằng thủ đoạn dẫn dụ, thông qua một số sự kiện quốc tế, y đã lèo lái, hô hào thực hiện đa nguyên chính trị ở Việt Nam. Thực chất mưu đồ của y là xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội. Nếu người đọc ngộ nhận, mơ hồ trong nhận thức sẽ dễ tin theo “bàn luận” xuyên tạc của y.

Từ “bàn luận” xuyên tạc của Việt Thịnh, cần khẳng định dứt khoát:

Thứ nhất, Việt Nam luôn coi trọng độc lập, tự chủ, “hòa bình và tự vệ” và không “chọn bên” để phát triển đất nước.

Read more

Phê phán quan điểm “Nhà nước đại diện nhưng Nhà nước là ai?”

Mới đây, trên trang mạng xã hội “Vietnamthoibao”, Nguyễn Nam có bài “Nhà nước đại diện nhưng Nhà nước là ai?”. Dưới góc nhìn “phiến diện, một chiều”, Nguyễn Nam cho rằng “Nhà nước đại diện nhưng Nhà nước là ai? Hay “nguy cơ tha hóa quyền lực nhà nước. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái, phi thực tế nhằm phủ nhận vai trò Nhà nước, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hòng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Theo Điều 2 Hiến pháp 2013: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Tại Khoản 1, Điều 8, Hiến pháp năm 2013: Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.…

Read more

Cảnh giác với luận điệu sai trái của Phạm Trần

Vừa qua, trên trang “Doithoaionline” Phạm Trần có bài viết: “Cuối năm phai nhạt, đầu năm nhạt nhoà”, cho rằng cuối năm 2022 nhiều đảng viên trong Quân đội, Công an phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hoài nghi thiếu niềm tin vào Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, lại bị giấu kín trong lời nói và bài viết của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Đây là, luận điệu xuyên tạc rất trắng trợn của những phần tử cơ hội, phản động như Phạm Trần đối với cán bộ, đảng viên của Quân đội và Công an.

Thứ nhất, ngày 20/12, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 và triển khai thực hiện chủ trương, quyết nghị của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ năm 2023.…

Read more

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc việc miễn nhiệm, từ chức của cán bộ

Thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã xem xét nguyện vọng và cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu đối với một số cán bộ cấp cao. Lợi dụng vấn đề này, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đã đưa ra nhiều thông tin tiêu cực, lệch lạc nhằm thực hiện mục đích xấu. Trong bài, “Năm con Mèo, Việt Nam sẽ bất ổn”, Hiếu Chân đã hướng lái sự việc theo chiều hướng tiêu cực, khi cho rằng đó là “tranh giành quyền lực”, “đấu đá giành ghế”… rõ ràng đây chỉ là chiêu trò, cố tình xuyên tạc bản chất của sự việc, nhằm gây hoang mang dư luận, chia rẽ đoàn kết nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thứ nhất, miễn nhiệm, từ chức là việc bình thường.

Read more

Bác bỏ luận điệu chống phá của Nguyễn Ngọc Chu

Những ngày qua, trên trang “boxitvn” kẻ tự xưng “Nguyễn Ngọc Chu” đã phát tán tài liệu với nội dung hết sức phản động: “Thay đổi phương thức chống tham nhũng để không bị hao mòn nhân cách”. Lợi dụng tự do, dân chủ “Nguyễn Ngọc Chu” đã trắng trợn xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; cố tình làm lu mờ vai trò sức mạnh của nguyên tắc tập trung dân chủ; tuyệt đối hóa vai trò cá nhân, “Y” cho rằng: “Quyết định tập thể chỉ để cho một số tình huống cụ thể, còn trong điều hành hàng ngày thì trách nhiệm cá nhân là thống soái”. Hơn nữa, “Nguyễn Ngọc Chu” còn ngang nhiên bịa đặt, kích động: “Những người có nhân cách, sau khi bước vào con đường quan chức đều chịu hao mòn nhân cách… phải kêu to lên, vì cơn cuồng phong hao mòn nhân cách làm suy yếu dân tộc”.

Read more

Luận điệu phản động của Nguyễn Gia Kiểng

Trong không khí vui tươi đón chào Xuân mới 2023, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn khởi, tự hào kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023). Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, một mốc son chói lọi trên chặng đường vinh quang của Đảng và con đường phát triển của dân tộc.

Tuy nhiên, ngược với dòng chảy lịch sử, các trang mạng xã hội, internet… xuất hiện nhiều bài viết với luận điệu hằn học, cố tình xuyên tạc, gây kích động hận thù, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, bóp méo sự thật, hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và thành quả Cách mạng Việt Nam. Một trong những bài viết cần kiên quyết đấu tranh, bác bỏ đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào tuổi 94, ngoan cố tới cùng?

Read more

Vạch trần luận điệu xuyên tạc về cuốn sách của Tổng Bí Thư

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2013 – 2023), ngày (2/2/2023), cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được ra mắt. Lợi dụng vấn đề trên một số trang mạng, đưa tin, xuyên tạc.

Trên trang “Vietnamthoibao Nguyễn Huyền phát tán bài viết Đảng đang xây dựng một thần tượng lãnh đạo mới’’ với nội dung mang tính kích động, chống phá Đảng….,

Có thể khẳng định rằng đây là những luận điệu sai trái có chủ ý nhằm xuyên tạc, nói xấu Tổng Bí Thư, xuyên tạc chủ trương phòng chống tham nhũng của Đảng ta.…

Read more

Không thể xuyên tạc bản chất, vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mỗi năm, đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại hân hoan, tự hào, hòa niềm vui mừng Đảng với mừng Xuân. Thế nhưng đâu đó, các các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá, đưa ra những luận điệu xuyên tạc. Mới đây, trên trang “Danchimviet” đã phát tán bài viết “Thử gọi đúng tên đảng cộng sản ở Hà Nội” của Nguyễn Thị Cỏ May. Vẫn là giọng điệu “bổn cũ soạn lại” hòng xuyên tạc bản chất, hạ thấp tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta. Vậy sự thật là gì ?

Với thái độ hằn học, bản chất xảo trá của kẻ phản động, Nguyễn Thị Cỏ May đã cố tình “đổi trắng thay đen” khi hồ đồ kết luận rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đúng là đảng ăn cướp”.…

Read more

Phản bác quan điểm sai trái của Gió Bấc

Vừa qua, trên trang “Thongluan-rdp”, Gió Bấc có bài viết “Nhận diện hình mẫu con người mới xã hội chủ nghĩa thời Tổng Trọng”, cho rằng việc xây dựng mô hình con người mới xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay là mị dân, hoang tưởng, phi thực tế, không bao giờ thực hiện được. Đặt ra vấn đề như vậy là nhận thức sai trái và cố tình xuyên tạc của Gió Bấc.

Thứ nhất, Đảng ta khẳng định: xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Cụ thể là về tư tưởng: kiên định trong việc lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa, gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.…

Read more