Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm hoạt động các Hội của người dân

Mới đây, trên trang “Tintuchangngayonline”, Trần Hoàng Lan đã phát tán bài viết “Hội của nhà nước và hội của dân”. Với lối phán xét áp đặt, Trần Hoàng Lan cho rằng, hội ở Việt Nam có hai loại: hội của nhà nước và hội của dân. Theo đó, hội của nhà nước đang bị lợi dụng, “là công cụ để tuyên truyền cho đảng, lừa dối, ru ngủ quần chúng, triệt tiêu đối lập…” và quy kết rằng, “các hội của nhà nước là những tổ chức xã hội dân sự giả hiệu…”. Thực chất đằng sau những luận điệu xuyên tạc đó là âm mưu của Trần Hoàng Lan lôi kéo, kích động, chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, chúng ta cần chứng minh cho Trần Hoàng Lan thấy rằng:

1. Những thực tế sinh động về hoạt động hội ở Việt Nam hiện nay

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều hội, nhóm dân sự hoạt động ở Việt Nam.…

Read more