Sự khiếm nhã của Lynn Huỳnh

Gần đây, trên trang “vietnamthoibao” có bài viết “Bao nhiêu tuổi là quá già để lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam” của Bút danh Lynn Huỳnh. Bài viết cho rằng: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm kỳ thứ 3 là biểu hiện của  hiện tượng “tre sắp tàn, mà măng chưa chịu lớn” và rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gần 80 tuổi, “nếu tái đắc cử lần thứ tư thì đó là bi kịch của cả dân tộc chứ không còn của riêng Đảng Cộng sản nữa”. Đây thực sự là những lời lẽ thể hiện sự khiếm nhã của Lynn Huỳnh.

Trước hết, chúng ta khẳng định rằng: Lịch sử chính trị các nước trên thế giới có không ít những nhà lãnh đạo tái đắc cử hoặc trúng cử ở tuổi ngoài 80, như: Tổng thống Cameroon, ông Paul Biya, hiện đã 87 tuổi.…

Read more