Vạch trần luận điệu xuyên tạc của Tiến Văn

Quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề xung đột Nga – Ukraine là rất khách quan và rõ ràng. Ấy thế nhưng, vừa qua trên trang “radiolsn”, Tiến Văn lại giật tít: “Lập trường Việt Nam về cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine” với những luận điệu xuyên tạc, suy diễn quan điểm của Việt Nam về cuộc xung đột này. Y cho rằng: Việt Nam đã bày tỏ một thái độ đứng về phía Nga, ủng hộ Nga kể từ khi Nga phát động một cuộc xâm lược phi nghĩa và phi pháp vào Ukraine. Đây là một luận điệu hoàn toàn sai trái, xuyên tạc trắng trợn đường lối, quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, bởi lẽ:

Một là, Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình tại Ukraine.

Đối với vấn đề xung đột Nga – Ukraine, Việt Nam đã nhiều lần nêu quan điểm chính thức của mình.…

Read more