Song Chi đừng tiếp tục hồ đồ, võ đoán

Những ngày qua, nhân dân Việt Nam và bàn bè các nước trên thế giới rất vui mừng, phấn khởi khi đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rất nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới không phân biệt đảng phái chính trị đã chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tuy vậy, đi ngược với dòng chảy tự nhiên đó, trên trang mạng “Thongluan-rdp”, Song Chi đăng tải bài viết “Nhân sự ở cấp “Tú trụ” và thái độ của người dân”, y đã xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn, võ đoán, hồ đồ và áp đặt chủ quan hòng bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thật nực cười khi Song Chi cho rằng, “Nhân sự ở cấp “Tú trụ” Việt Nam đều học hành từ các nước xã hội chủ nghĩa hoặc trong nước” “không có ông nào học ở các nước “tư bổn phương Tây”.…

Read more