PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN HỮU VINH

Tiếp tục với những chiêu bài mà các thế lực thù địch thường sử dụng là đưa các thông tin sai lệch về tình hình chính trị ở Việt Nam. Vừa qua, trên Facebook: Đài Á Châu tự do, JB Nguyễn Hữu Vinh có bài viết: “Thêm những vở bi hài kịch cho Đảng”, cho rằng việc Đảng viên đọc lời tuyên thệ, lời thề trong buổi lễ kết nạp đảng viên là thề cá trê chui ống, vì tệ nạn tham nhũng của đảng viên ngày càng trầm trọng. Thực tế, Nguyễn Hữu Vĩnh không hiểu gì về ý nghĩa của lời tuyên thệ, lời thề và công cuộc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

Thứ nhất, lời tuyên thệ, lời thề là sự cam kết, hứa hẹn một cách trịnh trọng, linh thiêng, cao quý của mỗi con người được ví như đinh đóng cột, thể hiện sự kiên định vững vàng không gì có thể thay đổi được.…

Read more