PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA ĐÀI RFA

Vừa qua, trên trang “Rfatiengviet” có bài viết: “Đoàn Dân biểu Quốc hội Châu Âu thăm Việt Nam, chỉ trích tình trạng nhân quyền tồi tệ”, cho rằng Việt Nam đang ngăn cản hoạt động của xã hội dân sự và bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, quyền con người, quyền công dân. Thực tế, RFA đang lợi dụng nhân quyền để nói xấu chế độ chính trị Việt Nam.

Thứ nhất, cần khẳng định rằng, Việt Nam không ngăn cản tổ chức xã hội nếu hoạt động đúng Hiến pháp, pháp luật Nhà nước. Song, cũng không cho phép bất cứ tổ chức xã hội nào hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Nhất là hoạt động lợi dụng xã hội dân sự trở thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước, đòi Nhà nước chia sẻ quyền lực chính trị cho xã hội dân sự, lợi dụng xã hội dân sự để gây sức ép về dân chủ, nhân quyền, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, liên kết các tổ chức xã hội dân sự để thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hình thành tổ chức chính trị đối lập cùng với các thế lực bên ngoài tìm cách xâm nhập, tác động, chuyển hóa các tổ chức chính trị, xã hội ở Việt Nam hòng “phi chính trị hóa” các tổ chức này; tìm cách tiếp xúc, móc nối, mua chuộc cán bộ, đảng viên trong nội bộ để tuyên truyền, kích động tâm lý bất mãn với Ðảng, Nhà nước; phủ nhận, xét lại lịch sử và giá trị văn hóa dân tộc; kích động tư tưởng vô chính phủ, tuyên truyền các giá trị của văn hóa phương Tây… từ đó làm đổi màu các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan do dân bầu trong hệ thống chính trị; thông qua các tổ chức xã hội dân sự để tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn tạo ra tâm lý phản kháng, kích động quần chúng chống lại chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước tiến tới xóa bỏ vai trò của Đảng Cộng sản và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more