BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU VU CÁO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Xuyên tạc, vu cáo, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng là một trong những chiêu trò, trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Trên trang Doithoaionline, bút danh Phạm Trần đăng bài “Ai giao quyền lãnh đạo cho Đảng CSVN?”, xuyên tạc rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam tự cho mình quyền lãnh đạo là phản dân chủ vì dân chưa bao giờ bỏ phiếu giao quyền cai trị cho Đảng; “lịch sử nào” đã chọn Đảng thay dân? Nói cách khác là Đảng của ai và đại diện cho tầng lớp nào trong xã hội Việt Nam”. Thực chất mưu đồ chính trị của Phạm Trần và đồng bọn của y là nhằm hạ thấp vai trò, uy tín, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cổ súy cho đa nguyên, đa đảng, nên cần phải đấu tranh bác bỏ:

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội là tất yếu khách quan.
Read more